06 461 788 7206 461 788 72

Preverbale logopedie

De preverbale logopedie richt zich op de fase voor het spreken, de preverbale fase. Een preverbaal logopedist behandelt eet- en drinkproblemen bij baby's en jonge kinderen, vanaf de geboorte tot ongeveer 2 jaar. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om problemen bij het zuigen, kauwen of slikken, of begeleiding bij het afbouwen van sonde-voeding. Daarnaast begeleidt de logopedist kinderen (en ouders) met problemen in de allereerste fase van de spraak-taalontwikeling. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen die niet of nauwelijks gaan praten. Een preverbaal therapeut is een gecertificeerde specialist.

 

Bekijk hier de brochure van de NVLF (in PDF):

brochure preverbale logopedie

of bezoek de website van de werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen:

Prelogopedie